ارتباط با ما

 


 

نشانی:

ایران، تهران، خیابان طالقانی، ابتدای خیابان فرصت شمالی (شهید موسوی)،

شماره ۸۰، کدپستی ۱۵۸۳۶۳۶۸۳۴

 

تلفن:

۸۳ – ۸۸۳۲۴۱۸۲ ۲۱ (۹۸+)


نمابر:

۸۸۳۲۴۱۸۴ ۲۱ (۹۸+)


ایمیل:

secretariat@trac.ir