/ جایزه پایان نامه
جایزه پایان نامه 2018-04-24T14:18:22+00:00

جایزه پایان‌نامه

به منظور ارتقای ادبیات داوری در ایران، ایجاد تعامل بیشتر میان ­عرصه‌­های آموزشی و کاربردی حقوق داوری و تشویق دانشجویان جوان به مطالعه و پژوهش در این موضوع، مرکز هر ساله  با برگزاری یک رقابت دانشجویی و ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد مرتبط با داوری، به یک پایان‌نامه برتر جایزه نقدی‌ای را اختصاص می‌دهد.

به منظور ارتباط با بخش جایزه پایان‌نامه TRAC و طرح پرسش‌های مرتبط با این جایزه با ایمیل dissertation@trac.ir  ارتباط برقرار نمایید.

ثبت‌نام این دوره از رقابت‌ها از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و متقاضیان شرکت باید مطابق قواعد، مراحل ثبت‌نام و پیگیری‌های خود را از طریق ایمیل انجام دهند. 

قواعد و نحوه ثبت‌نام در این رقابت‌ها در همین وب‌سایت به روز رسانی خواهد شد.