/ قواعد داوری مرکز
قواعد داوری مرکز 2018-03-22T03:20:43+00:00

قواعد داوری

دبیر کل سازمان آلکو قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) را در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵ (12 بهمن 1383 شمسی)، مورد پذیرش قرار داد و این قواعد در ماه جولای (مرداد) همان سال منتشر شد.
قواعد داوری مرکز تهران، بر پایه‌ی قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) بنا شده و هم از این رو برای برای متخصصین این وادی شناخته‌شده است.
این قواعد مجموعه‌ی گسترده‌ای از معیارها و ضوابط رسیدگی است که آسودگی خاطر طرفین اختلاف را فراهم می‌اورد؛ بااین‌حال، جنبه‌های ویژه‌ای از قواعد داوریِ UNCITRAL به‌منظور توجه بیشتر به ویژگی سازمانیِ داوری‌هایی که در مرکز منطقه‌ای داوری تهران انجام می‌شود، تغییر یافته‌اند.
قواعد داوری مرکز آزادی عمل فراوانی را برای طرفین دعوا فراهم می‌آورد، از جمله: تعیین تعداد داوران، برگزیدن داوران یا تعیین شیوه‌ی برگزاری جلسات به صلاحدید خود. طرف‌های دعوا همچنین در برگزیدن محل داوری، آئین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر اختلاف آزاد هستند.
دخالت مرکز در روند داوری به میزان حداقل بوده و محدود به موارد ضروری است که به پیشبرد کارها یاری می‌رساند.
(قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران را از این‌جا با فرمت پی‌دی‌اف دریافت کنید.)