/ قواعد داوری مرکز
قواعد داوری مرکز2018-12-11T08:45:56+00:00

قواعد داوری

در مارس ۲۰۱۸ و پس از سیزده سال کسب تجربه، TRAC قواعد داوری جدید خود را منتشر کرد.

مشابه قواعد اولیه (۲۰۰۵) که بر پایه قواعد داوری UNCITRAL ۱۹۷۶ بود، قواعد ۲۰۱۸ نیز بر اساس نسخه ۲۰۱۰ این قواعد (UNCITRAL) با در نظر گرفتن جنبه‌های داوری سازمانی تدوین شده است. علاوه بر این، با توجه به تحولات اخیر داوری تجاری بین‌المللی و نیازهای کاربران تجاری، برخی جنبه‌های نوین به قواعد ۲۰۱۸ اضافه شده‌اند. به طور مشخص، ماده ۵ قواعد حاضر به رسیدگی‌های فوری پرداخته است. علاوه بر این، امکان درخواست دستور موقت اضطراری نیز در ماده ۲۷ و ضمیمه الف  تعبیه شده است.

قواعد TRAC سطح وسیعی از آزادی اراده را برای طرفین فراهم می آورد. طرفین می‌توانند تعداد داوران، داوران اختصاصی خود و یا آیین نصب داوران را با توافق خود  تعیین نمایند. همچنین طرفین در انتخاب جنبه‌های مختلف آیین رسیدگی بر اختلاف خود از جمله قانون حاکم بر ماهیت که توسط داوران اعمال می شود، آزاد هستند.

مداخله مرکز در روند داوری به میزان حداقل بوده و محدود به موارد ضروری است که به پیشبرد داوری یاری می رساند.

(قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران را از این‌جا با فرمت پی‌دی‌اف دریافت کنید.)